Vodoměry

Namaloval náš pracovník Peniák Jaroslav.
Namaloval náš pracovník Peniák Jaroslav.

Nabízíme výměnu bytových vodoměrů z důvodu jejich pravidelného ověřování (dle vyhlášky č. 345/2002 Sb. a její novely č. 285/2011 Sb.). Platnost ověření bytových vodoměrů je 5 let, poté je nutné vodoměry vyměnit. V případě, že by byly na domě neověřené vodoměry a některý z vlastníků se ohradil proti rozúčtování vody, tak danou spotřebu nemusí uhradit a majitel objektu musí provést rozúčtování jiným způsobem (podle plochy, nebo osob).

V případě zájmu Vám ZDARMA zpracujeme konkrétní cenovou nabídku pro Váš objekt.

Montujeme vodoměry ve variantách:

V případě, že máte specifický požadavek na vodoměr jiné značky, prosím, kontaktujte nás, budeme se snažit Vám vyhovět.

Suchoběžný vodoměr ER-AM ve variantě pro:er-am

 1. vizuální odečet

 2. radiový odečet

 Základní specifikace vodoměru

 • mimořádně přesný (Rmax=100)
 • schválený podle evropské normy 2004/22/ES-MID
 • připravený pro montáž radiomodulu, nebo dodán včetně radiomodulu
 • konstrukce zajišťující zvýšenou přesnost v kombinaci s pákovými bateriemi
 • zvýšená magnetická odolnost
 • nepotřebuje na vstupu ani výstupu uklidňující délku
 • montážní poloha vodorovná i svislá
 • vodoměr splňuje požadavky na výrobky pro přímý styk s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 Sb.

 vodoměr ER-AM údaje

Radiový modul pro vodoměr ER-AM

 • životnost baterie minimálně 10 let
 • detekce sejmutí modulu
 • vysílání každý 140 sekund, každý den od 8:00-20:00
 • obsah vysílání:
  • číslo vodoměru
  • historie: 12 měsíčních hodnot
  • historie zpátečního průtoku
  • ovlivnění magnetem
  • detekce sundání modulu
 • radiový dosah: max 100m
 • radiová frekvence: 868 MHz
 • posouzení shody s požadavky směrnice EU R&TTE 1999/5/EC
 • přenos dat v souladu s EN13757-4:2005

Mokroběžné vodoměry DOMUSvodoměr DOMUS

Bytový mokroběžný vodoměr DOMUS je určen především pro měření spotřeby studené a teplé vody v bytových domech a administrativních budovách. Od běžně užívaných vodoměrů se odlišuje tím, že jeho měřící mechanismus je společně s částí číselníku zatopen měřenou kapalinou a přenos údajů na číselník je přímo mechanicky – bez magnetické spojky. Hlavní část číselníku je utěsněna proti vniknutí vody.

Technická specifikace

 • z hlediska konstrukce magneticky neovlivnitelný
 • dvouložiskové uložení lopatkového kola
 • dlouhodobá životnost a stabilita metrologických parametrů
 • měřidlo nepotřebuje na vstupu ani na výstupu uklidňující délky
 • montážní poloha vodorovná a svislá, zakázaná číselníkem směrem dolů
 • měřící rozsah pro vodorovnou polohu R160

vodoměr DOMUS - údaje

Repasované vodoměry

Repasované vodoměry jsou vodoměry, které již byly demontovány z nějakého objektu, byly doručeny na státní zkušebnu, která vodoměry přezkoušela a opět uvedla do oběhu. Tyto vodoměry jsou levnější variantou, jedná se ovšem o vodoměry staré a tudíž přesnost měření u nich není tak dobrá jako u vodoměrů nových. Navíc ve spoustě případů nemají antimagnetickou ochranu.

Další nevýhodou těchto měřidel je, že nezačínají od nulového stavu a krátká poskytovaná záruka.

Plombování vodoměrů

V ceně vodoměru nabízíme olověnou plombu a plombovací drát.

Olověná plomba, drát

Variantně nabízíme plombování vodoměru plastovou objímkou s unikátním číslem. Toto číslo je vždy zapsáno na evidenčním protokolu o výměně vodoměru.

Plastová plomba s číslem