Rozúčtování tepla a vody

Rozpočítání nákladů na ústřední vytápění na jednotlivé byty

Namaloval náš zaměstnanec Peniák Jaroslav.
Namaloval náš zaměstnanec Peniák Jaroslav.

Náklady na vytápění neustále rostou, a proto je důležité se zaměřit na snížení spotřeby tepla. Toho dosahují domy, které mají dokonale vyregulovanou otopnou soustavu, radiátory vybavené termostatickými ventily a které měří teplo jednotlivých bytů rozdělovači topných nákladů (dále jen RTN). Všechny tyto činnosti Vám může poskytnout naše firma.

  • Z naší dlouholeté zkušenosti víme, že při měření tepla klesají celkové náklady na teplo domu o řádově desítky procent.
  • Měřením a rozúčtováním tepla dochází ke spravedlivému rozdělení nákladů na jednotlivé spotřebitele, podle jimi protopeného tepla.
  • Zákon č. 318/2012 Sb. ukládá povinnost instalovat do bytových domů rozdělovače topných nákladů.

Rozúčtování tepla naší firmou

Rozúčtování tepla a vody provádíme již od roku 2004 a k dnešnímu dni máme na starosti přes 49 000 rozdělovačů topných nákladů a jejich počet, v návaznosti na spokojenost s našimi službami, neustále roste. Montáže rozdělovačů topných nákladů a rozúčtovací služby provádějí v naší firmě vyškolení profesionálové, kteří používají nejmodernější zařízení a softwarové vybavení. Nutností je reflektování nejnovějších trendů v oblasti rozdělovačů topných nákladů a rozúčtovacích služeb, v dnešní době např. montáže a rozúčtování pomocí bezdrátových dálkově odečítaných rozdělovačů topných nákladů.

Každému objektu se individuálně věnujeme, případné problémy řešíme se statutárními zástupci domu.

LogoArtavJsme členy Asociace rozúčtovatelů ARTAV.

 

Komunikace se zákazníkem

Samozřejmostí je pro nás vynikající komunikace směrem k zákazníkovi, ale i s konečnými spotřebiteli. Pokud má spotřebitel dotaz k rozúčtování tepla, odpovědi jsou mu ve veškerém komfortu poskytnuty e-mailem, telefonem, nebo přímo v naší kanceláři v Brně-Bohunicích. Spotřebiteli jsou poskytnuty všechny s ním související informace a vysvětlení. Údaje, které se přímo netýkají spotřebitele, mu nejsou sděleny, ctíme zákon o ochraně osobních údajů.

Při montáži jsou obyvatelé bytů seznámeni s rozdělovačem topných nákladů a také s jeho funkčností. Každý majitel bytu obdrží od nás zpracovanou brožuru, kde je objasněn princip rozúčtování tepla a funkce namontovaného rozdělovače.

Termíny montáží

Termíny montáže rozdělovačů topných nákladů a jejich odečtů (v případě, že nejsou namontovány bezdrátové RTN) jsou dohodnuty společně s představenstvem domu v co největším kompromisu, aby došlo ke vzájemné shodě. Dále jsou termíny navrženy tak, aby byly částečně v dopoledních i odpoledních hodinách. Tím dojde k rozložení montáží – v dopoledních hodinách montujeme obyvatelům, kteří bývají přes den doma a v odpoledních hodinách těm, kteří jsou přes den pracovně vytíženi.

Legislativa

V neposlední řadě je pro nás závazná platná legislativa České republiky. Ta je zastoupena vyhláškou č. 269/2015 Sb. – Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Dále zákonem č. 67/2013 Sb., resp. jeho novelizací č. 104/2015 Sb.

Námi prováděné rozúčtování tepla vychází ze smluvního vztahu uzavřeného mezi naší firmou a objednatelem a řídí se odečty provedenými naší firmou, platnou legislativou a požadavky a informacemi objednavatele (celkové náklady na vytápění, seznamy majitelů bytů a jejich vytápěné plochy, případná stěhování a změny).

Údaje zanesené v naší databázi neustále aktualizujeme o nastalé změny, které jsou: výměna radiátoru, změna uživatele bytu, změna započitatelné podlahové plochy bytu.

Upozornění: v případě výměny radiátoru jinou než naší firmou je nutné, aby si uživatel bytu zajistil u naší firmy přemontování rozdělovače topných nákladů na nový radiátor! Tato služba je zpoplatněna dle platného ceníku na těchto stránkách.

V případě zájmu zákazníka provádíme i odečty vodoměrů a následné rozúčtování vody.

Jak probíhá rozúčtování tepla

Rozúčtovací období začíná 1.1. a končí 31.12. téhož roku. V lednu následujícího roku jsou provedeny odečty RTN:

  • vizuální odečty probíhají po předchozím oznámení na vývěsce domu,
  • dálkové odečty probíhají po kontaktu pověřené osoby domu (při dálkových odečtech není nutné byt zpřístupnit).

V případě odečtů RTN, které nemají bezdrátovou technologii, je nutné, aby zpřístupnili všichni obyvatelé domu své byty, aby bylo možno odečíst z jejich RTN stavy spotřeby. Obecně poskytujeme dva termíny odečtů v naší režii, třetí termín odečtů už si musí uhradit sám obyvatel nezpřístupněného bytu. Stavy spotřeby jsou zapsány na protokol o odečtu a jsou potvrzeny podpisem osobou, která zpřístupnila byt.

Po poskytnutí všech údajů od objednavatele (seznam obyvatel domu pro daný rok a započitatelné plochy bytů, celkové náklady na teplo) zpracujeme rozúčtování tepla jak v tištěné podobě, tak v podobě elektronické, kterou obdrží objednatel na CD, případně na vyžádání e-mailem.

Cena rozúčtování tepla

Dle konkrétní nabídky. Zašleme zdarma na vyžádání.

V nabídnuté ceně je zahrnuta základní cena za pravidelný roční odečet RTN i cena za rozdělení celkové spotřeby tepla na jednotlivé byty. Dále jsou účtovány poplatky dle ceníku na těchto stránkách firmy (např. provedení změny vlastníka či výměny radiátoru v databázi).

Zákony, vyhlášky

Vyhláška č. 269/2015 Sb.

Zákon č. 67/2013 Sb.

Novela zákona č. 67/2013 Sb. zákon č. 104/2015 Sb.