Jak postupovat při stěhování

Pokyny pro zápis naměřených hodnot rozdělovačů topných nákladů a vodoměrů při stěhování

Aby došlo k řádnému rozúčtování topných nákladů v bytě, kde došlo ke stěhování, je zapotřebí doručit nám i Vašemu správci správné a přesné informace o uživatelích a o stavech měřidel k datu změny vlastníka bytu.

Na protokolu zaznamenejte

 • adresu
 • číslo bytu
 • původního uživatele
 • nového uživatele
 • datum, kdy k převodu došlo (tedy datum, které rozdělí topné období podle uživatele)

Všechny údaje jsou důležité a proto je, prosím, uvádějte přesně a pečlivě. Způsob odečtu dle typu měřiče je uveden níže. Pro zápis můžete využít námi vytvořený formulář, který je v PDF ke stažení zde.

Důležité

 • Všechny tyto údaje by měli oba vlastníci, jak původní tak nový vlastník, potvrdit podpisem, že souhlasí s odečtenými hodnotami a ty jsou platné pro rozúčtování.
 • Rozúčtování na dva vlastníky lze provést až po skončení rozúčtovacího období, tedy až po provedených konečných odečtů a vystavení faktury dodavatelem tepla.

Poznámka: Družstvo SBD Družba respektuje rozúčtování tepla na dva vlastníky pouze jedná-li se o převod v osobním vlastnictví (nikoliv družstevní).

Odečet dle typu RTN

U všech RTN je nutné uvést:

 • Místnost, ve které je RTN umístěn (obývák, ložnice …)
 • Výrobní číslo RTN (vždy vyraženo na RTN)
 • A dále stav z RTN:
odpařovací měřič ENERGOS
Odpařovací měřič ENERGOS

1. Odpařovací měřiče ENERGOS

Tyto měřiče disponují předplněním pro letní odpar, proto není možné provádět odečet tepla při změně vlastníka, jelikož by došlo k nespravedlivému a nepravdivému rozúčtování topných nákladů. V případě těchto měřičů se postupuje výpočtem podle dlouhodobých měsíčních průměrů klimatické náročnosti (vyhláška č. 269/2015 Sb.) a proto stačí uvést pouze výše uvedené.

Elektronický měřič SIEMENS (Q-UNDIS)2. Elektronická měřidla SIEMENS (Q-UNDIS) WHE, CALORIC5Elektronický měřič Q-UNDIS WHE465ZElektronický měřič Q-UNDIS CALORIC 5 WALK-BY

Stav měřiče k danému dni (bod č. 5) – na měřiči probíhají hodnoty:

 1. Datum 31.12. –datum konečného odečtu pro danou topnou sezonu.
 2. Hodnota označená písmenem M (např. M12345 ) – tedy hodnota, která je zaznamenána na konci topného období.
 3. Hodnota označená písmenem C nebo MC (např. C4321 ) – kontrolní číslo
 4. Označení software RTN (jen v případě CALORIC5 – např. Fb-4.2s)
 5. Hodnota bez označení (např. 53241 ) – stav k danému dni.

Nejdůležitějším údajem je č. 5, tedy hodnota bez indexu, která zaznamenává stav k danému dni, tedy ke dni, kdy bylo provedeno stěhování.

3. Elektronická měřidla SONTEX 556Elektronický měřič Sontex556

Na displeji tohoto RTN probíhají hodnoty, zapsat je zapotřebí bod č. 1:

 1. s indexem u, tedy aktuální hodnotou k danému dni 
 2. s indexem ud, což je hodnota za předchozí rozúčtovací období
 3. s indexem 01, což je hodnota ke konci předcházejícího měsíce
 4. Sd 01,01,–, den, ke kterému se provádí vynulování RTN

U dálkově odečitatelných RTN jsme schopni si stavy ke konci jednotlivých období vypsat z paměti RTN. 

V případě nejasností, nebo jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.